ZAKAT PERNIAGAAN -> Peniaga Kecil
 
 
MAKLUMAT PENIAGA KECIL

Nama
Alamat
Tahun Kewangan  Hijrah
Bulan


      

 
KIRAAN

   
  ASET SEMASA
Stok (Barangan Yang DiJual) (RM):
Penghutang (Yang DiYakini Akan Dapat Balik Bayaran) (RM):
Wang Tunai (RM):
Wang Di Bank (RM):
Simpanan Lain (RM):
Lain-lain Aset Yang Bersifat Cair/Mudah Cair (RM):
 

   
  TOLAK : Liabiliti Semasa Yang DiBenarkan (Liabiliti Operasi)
 
Pemiutang Perniagaan: (RM)
Belanja Terakru (Kos Operasi Sahaja) (+): (RM)
Peruntukkan Cukai (Cukai Tahunan Semasa Sahaja): (RM)
Lain-lain Liabiliti Yang Di Benarkan: (RM)
   
 

   
  (+/-) PELARASAN
 
Hasil Tidak Bersih (cth: Faedah Bank) (-): (RM)
Hasil Yang Bersih Zakat (cth: Dividen Dari Sumber Yang Telah Bayar Zakat) (-): (RM)
Pembelian Aset Tetap Pada Akhir Haul (Sukuan Terakhir) (+): (RM)
Keuntungan (Dividen, Gaji Pemilik, Ambilan Tunai Dan Sebagainya Perlu Bersih Zakat Dahulu) (+): (RM)