ZAKAT EMAS -> Tidak Dipakai
 
 
  MAKLUMAT PERIBADI
Nama
No. KP Baru
No. KP Lama
Tahun Taksiran  Hijrah
Bulan


   

 
  INFO ZAKAT EMAS
 
Kadar Nisab Semasa adalah berdasarkan 85 Gram Emas.
 
TAHUN TAKSIRAN :   1442 Hijrah
BULAN :   Ramadhan
KADAR NISAB :   RM 20,704.74
HARGA 1 GRAM EMAS :   RM 243.59
URUF:   850 Gram (RM 207,051.50)
 
Pembayaran zakat emas terbahagi kepada 2 iaitu:
 
1) 2.5 % atas nilai emas yang disimpan setahun yang nilai pasarannya melebihi kadar nisab (85 gram)

2) Emas yang dipakai tidak dikenakan zakat melainkan melebihi uruf iaitu pemakaian setempat seseorang itu
 
 
MISALNYA >>
 
Jika pemakaian setempat seseorang individu itu (uruf) ialah 150 Gram dan jumlah emas yang dipakai ialah 350 Gram, maka zakat yang dikenakan sebanyak 200 Gram setelah ditolak uruf.

# Anda boleh menggunakan converter untuk menukarkan nilai yang dimasukkan
   ke unit gram.
# Masukkan nilai yang anda ingin tukarkan, kemudian klik pada butang yang
   berkenaan pada lajur TUKAR KE.
 
>> Klik Sini Untuk Info Lengkap


ZAKAT EMAS YANG TIDAK DIPAKAI
NILAI
TUKAR KE
GRAM
 

ANGGARAN ZAKAT EMAS YANG TIDAK DIPAKAI
 
Jumlah Emas Yang     
     Dikenakan Zakat     
Gram
 
X   RM  Harga 1 Gram Emas
X         2.5 %
 
 
 RM