ZAKAT KWSP
 
 
  MAKLUMAT PERIBADI
Nama
No. KP Baru
No. KP Lama
Tahun Taksiran  Hijrah
Bulan


 
  INFO ZAKAT KWSP
 
Kadar Nisab Semasa adalah berdasarkan 85 Gram Emas.
 
TAHUN TAKSIRAN :   1442 Hijrah
BULAN :   Ramadhan
KADAR NISAB :   RM 20,704.74
HARGA 1 GRAM EMAS :   RM 243.59
URUF:   850 Gram (RM 207,051.50)
 
PENERANGAN:
 
Simpanan KWSP yang dikeluarkan hendaklah mencukupi nisab semasa dikeluarkan. Jika simpanan KWSP yang dikeluarkan itu disimpan pula selama setahun, maka zakat akan dikenakan sekali lagi sebagai zakat wang simpanan
 
 
Kadar Zakat KWSP adalah 2.5% daripada jumlah yang dikeluarkan
 
>> Klik Sini Untuk Info Lengkap

 
Jumlah KWSP yang dikeluarkan :   RM   
          
 
  ANGGARAN ZAKAT KWSP =   Jumlah KWSP yang dikeluarkan X 2.5%
  RM