ZAKAT WANG SIMPANAN
 
 
  MAKLUMAT PERIBADI
Nama
No. KP Baru
No. KP Lama
Tahun Taksiran  Hijrah
Bulan Mula


 
  INFO ZAKAT WANG SIMPANAN
PENERANGAN:
 
Orang Islam yang mempunyai simpanan wang simpanan di mana-mana tempat/institusi kewangan yang melebihi nisab dan mencukupi satu tahun simpanan
 
 
KAEDAH PENGIRAAN >>
 
1) Bagi simpanan tetap setelah cukup haul simpanan iaitu 354 hari dan / atau mencukupi nisab (andaian RM 3,200.00) wajid dileluarkan zakat
2) Bagi simpanan biasa pula, ia adalah berdasarkan jumlah baki tersebut terendah satu tahun atau berapa akaun simpanan dalam tempoh satu tahun. ia juga hendaklah diketahui tempoh haulnya iaitu bilakah bermula dan berakhirnya haul bagi simpanan tersebut.
 
Misalnya:
 
Baki terendah bagi tahun 2004 adalah RM 4,000.00) = RM 4,000.00 * 2.5 % = RM 100.00
(Zakat yang dikenakan adalah sebanyak RM 100.00)
 
3. Sekiranya ada pertambahan yang cukup setahun, maka WAJIB dikeluarkan zakat.
 
>> Klik Sini Untuk Info Lengkap

TAHUN TAKSIRAN : 1442 HIJRAH

BULAN
SIMPANAN 1
SIMPANAN 2
SIMPANAN 3
SIMPANAN 4
JUMLAH
KADAR NISAB (RM)
1
20704.74
2
20704.74
3
20704.74
4
20704.74
5
20704.74
6
20704.74
7
20704.74
8
20704.74
9
20704.74
10
20704.74
11
20704.74
12
20704.74
BAKI TERENDAH =

ANGGARAN ZAKAT WANG SIMPANAN = Baki Terendah X 2.5%
RM