ZAKAT TANAMAN
 
 
  MAKLUMAT PERIBADI
Nama
No. KP Baru
No. KP Lama
Tahun Taksiran  Hijrah
Bulan


 
  INFO ZAKAT TANAMAN
PENERANGAN:
 
Penanam-penanam buah-buahan dan biji-bijian yang menjadi makanan asasi dan tahan disimpan dan mencukupi nisab seperti padi, jagung dan sebagainya.

1) Siraman Menggunakan Air Hujan = 1/10 * Hasil Tuaian
2) Siraman Menggunakan Teknologi Moden = 1/20 * Hasil Tuaian
3) Hasil tuaian yang wajib dikenakan zakat ialah 375 gantang
4) 1 gantang = 2.5 kilogram
5) Jadi, hasil tuaian yang wajib dikenakan zakat ialah 937.5 kilogram


Pastikan anda masukkan nilai dalam kilogram
 
>> Klik Sini Untuk Info Lengkap
 
 
SIRAMAN MENGGUNAKAN AIR HUJAN
 
Jumlah Hasil Tuaian (kilogram)      
    
 
  ANGGARAN ZAKAT TANAMAN
Jumlah Yang Perlu Dizakat (kilogram)   
X    Harga Sekilo Padi (RM)   
 
  ZAKAT PERLU DIBAYAR
RM   
 
 
 
SIRAMAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MODEN
 
Jumlah Hasil Tuaian (kilogram)      
    
 
  ANGGARAN ZAKAT TANAMAN
Jumlah Yang Perlu Dizakat (kilogram)   
X    Harga Sekilo Padi (RM)   
 
  ZAKAT PERLU DIBAYAR
RM