ZAKAT BINATANG TERNAKAN
 
 
  MAKLUMAT PERIBADI
Nama
No. KP Baru
No. KP Lama
Tahun Taksiran  Hijrah
Bulan 
  INFO ZAKAT BINATANG TERNAKAN
PENERANGAN:
 
Penternak-penternak lembu, kerbau, kambing dan biri-biri yang mana ternakannya melebihi nisab dan genap satu tahun peliharaan
 
 
Paling Minimum Zakat >>
 
1) Lembu / Kerbau = 30 Ekor
2) Kambing = 40 ekor
 
Untuk Taksiran Zakat bagi Lembu / Kerbau, nilai taksiran dihadkan sehingga angka 1000 ekor sahaja.
 
>> Klik Sini Untuk Info Lengkap
 
 
LEMBU / KERBAU
 
Jumlah (ekor) :      
   
 
  ANGGARAN ZAKAT
  
Jantan 1 TahunBetina 2 Tahun
   
 
 
 
 
 
KAMBING / BIRI-BIRI
 
Jumlah (ekor) :      
   
 
  ANGGARAN ZAKAT
  
Jantan 1 Tahun @ Betina 2 Tahun